SMS Luckydraw

ระบบ SMS สำหรับชิงโชคชิงรางวัล พร้อมบริการดำเนินการจัดการแบบครบวงจร
   
 

          เป็นบริการสำหรับจัดแคมเปญชิงโชค ชิงรางวัล โดยใช้ระบบ  SMS เป็นสื่อกลางในการ ส่งชิงโชค ชิงรางวัล   ซึ่งผู้จัดสามารถกำหนดวิธีการส่งโดยพิมพ์รหัสใต้ฝา  เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ นาม สกุล  แล้วส่ง SMS มายังหมายเลขที่กำหนด

โดยให้บริการดังนี้
1. มีระบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย AIS/DTAC/TRUEMOVE/TRUE-H 
2. Server เก็บข้อมูลที่ไม่จำกัด และการบำรุงรักษา 
3. ระบบจัดการ SMS
   - พิมพ์ ข้อความ ส่ง SMS มาที่ 4642xxx
   - ระบบข้อความตอบกลับสามารถกำหนดได้ (ภาษาไทย 70 ตัวอักษร)
4. ระบบรายงาน 
   - ระบบรายงานข้อมูล Real-time
   - รายงานข้อมูลย้อนหลัง
     (แสดงข้อมูล วัน เวลา หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่าย และข้อความ)
   - รายงานสรุปจำนวนข้อความประจำวัน, เดือน และปี
   - ระบบดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็น Excel File


สอบถามรายละเอียดและราคา  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย  086-666 9799


ระบบและบริการ