SMS Vote

ระบบ SMS สำหรับโหวตเก็บคะแนน หรือประเด็นต่างๆ
   
 

          เป็นบริการที่ใช้สำหรับการโหวต เพื่อการแข่งขัน  การประกวด การสำรวจความคิดเห็น  การสำรวจโพล   โดยจะมีการกำหนดรหัสโหวต ให้สอดคลองกับกิจกรรม  ตามจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  หรือ หัวข้อต่างๆ เพื่อประมวลผล ให้ทราบถึงคะแนนโหวต  คะแนนความนิยม ทัศนคติ ที่มีต่อประเด็นต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นมาให้ทราบคะแนนได้แบบทันทีทันใด
          ระบบ SMS Vote นี้พิเศษกว่าโหวตทั่วไปคือผู้โหวตสามารถทำการโหวตน้ำหนักเป็นเรตติ้งได้ พร้อมแต้มสะสมสำหรับผู้โหวต เช่น VT1A 8 หมายถึงการโหวตหัวข้อ VT1A ด้วยน้ำหนักความนิยม 8 จากน้ำหนักที่กำหนด 1-10 เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดและราคา  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย  086-666 9799


ระบบและบริการ