SMS TV

ระบบ SMS สำหรับออกอากาศบนหน้าจอทีวี
   
 

          เป็นการร่วมสนุกกันโดยการส่งข้อความสั้น แบบอินเตอร์แอคทีฟ (SMS Interactive) ลักษณะของบริการประเภทนี้เป็นการทราบถึงข้อมูลการตอบรับของผู้ชมรายการ ที่ทางรายการได้จัดร่วมสนุกขึ้นมา เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) เมื่อผู้ชมรายการเห็นจากสื่อโทรทัศน์ก่อนแล้ว จึงตอบสนองโดยการร่วมสนุกโดยส่งข้อความสั้น มาในรายการ เช่น การโหวต การตอบปัญหาการแสดงความคิดเห็น ชิงโชค ประมูลสินค้า

สอบถามรายละเอียดและราคา  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย  086-666 9799


ระบบและบริการ